Vad gör man när man misstänker en vattenläcka?

Vatten är något vi använder varje dag i våra hem och alla som har fått sitt vatten avstängt vet hur besvärligt det kan vara. Vatten kan också orsaka allvarliga skador i våra hem och det är viktigt att veta hur man ska agera när man misstänker en vattenläcka.

Eftersom vattnet färdas runt i huset genom rör vi inte har direkt tillgång till är det inte lätt att se när något först händer. Den första försvarslinjen vi har i våra hem är vattenmätaren. Genom att jämföra mätarställningen på denna med vad som står på VA-fakturan man får varje månad kan man upptäcka om något inte stämmer.

Skillnaden behöver inte alltid bero på en läcka någonstans utan kan även vara på grund av otäta kranar är eller rinnande toalettstolar. Men då dessa kan kosta en hel del om man inte märker dem i tid är det inget man bör ta lättvindigt. Bara en droppande kran kan förbruka så mycket som 40 liter under ett enda dygn. Men det är inget jämfört med en rinnande toalett som kan slösa omkring 1 100 liter på ett dygn.

Om alla kranar och toalettstolar fungerar som de ska men vattenmätaren indikerar att något är fel är det dags att ta kontakt med en specialist som kan genomföra en rörinspektion och säga definitivt om man har en läcka eller inte.

Kan man efter en sådan undersökning utesluta en läcka någonstans i huset är det möjligt att mätaren är felaktig. Då bör man ta kontakt med sin kommun, så länge man har kommunalt vatten så klart, så kan de få komma och göra en felundersökning. Om mätaren blir godkänd får man som fastighetsägare bekosta undersökningen. Men om det är fel på den bekostas undersökningen av kommunen och ersätter eventuella felaktiga faktureringar.