Underhållning av fritidshuset

Kanske är du en av de många som fixar och donar med ditt fritidshus när du är på semester? Det är naturligtvis en hel del av charmen med att ha ett semester- eller fritidshus. Vitsen med att ”fixa och dona” när det gäller fritidshus är att man gör det så bra att man slipper göra större renoveringar. Nedan följer några tips på vad du kan göra för att underhålla ditt fritidshus så gott det går – allt för att undvika katastrof som gör att du måste bygga om eller nyrenovera tidigare än väntat.

Håll taket intakt

Genom att byta ut pannor som förflyttats eller på annat sätt skadats håller du ditt tak intakt. Tegelpannor kan lätt få köldsprickor eller tappa tätheten. Se också till att rensa bort eventuella löv eller ibland hela fågelbon i det nedersta skiktet av pannor. Har du ett plåttak är det lättare – ommålning sker först efter 10-12 år.

Vindskivorna bör ses över varje år

Vindskivorna skyddar ditt fritidshus mot regn, snö och smuts som kan komma in. De flesta vindskivor är gjorda av trä och är mycket utsatta delar av huset. Du bör se över dem varje år och underhålla dem. Det räcker om du målar om dem ungefär var fjärde år. Ett bättre långsiktigt alternativ till trä för vindskivorna är plåt.

Rännor och stuprör

Att rensa hängrännor och stuprör är ett måste. Det bör göras minst två gånger per – i synnerhet under hösten när löven börjar komma. Viktigt är att kolla att det inte läcker någonstans. Ommålning rekommenderas efter 10-15 år.

Fuktskydd och dränering

Ett av de största problem många fritidshusägare tampas med är fuktskyddet. Hur man skall gå tillväga beror på parametrar som husets konstruktion samt vilken grund det står på. Du kan själv se över alla dina innerväggar för att se om du hittar fläckar av fukt eller känner mögellukt. Många uppskattar att dräneringssystemen i villor håller i närmare 30 år. I fallet fritidshus är det annorlunda eftersom de kan vara ombyggda och nyrenoverade vid olika tillfällen. De kan dessutom vara placerade på platser som utsätts för stora påfrestningar.

Rensa och täta skorstenen

Har du en skorsten på ditt fritidshus är det viktigt att du tittar till den minst en gång per år, helst efter vintertid. Det måste vara tätt runt skorstenen och fogarna måste vara intakta. Plåten mellan tak och skorsten skall var hel och rostfri. Rensa skorsten ordentligt – mycket kan ha ramlat ned i den. Sotning gäller enligt Statens Räddningsverk var tredje år (vid trivselanvändning).