Säkerhet i hemmet

”Mitt hem är min borg” heter det. För att kunna klara av uppgiften att fungera som familjens borg gäller det också att se till säkerheten kring sitt hem. Det gäller att på ett rimligt sätt eliminera eller lindra effekterna av olika hot mot tryggheten i hemmet. Det gäller såväl när man är hemma som borta.

Säkerhet hemma

Det man för det mesta tänker på när det gäller faror i hemmet är inbrott och brand. Råkar man ut för inbrott är det framför allt känslan av otrygghet och kränkthet som infinner sig. En brand som inte kan bekämpas är en ren katastrof.

De allra flesta personskador inträffar i hem- och fritidsmiljö. Man halkar på en matta och bryter en arm eller ett ben. En brännskada inträffar lätt i samband med matlagning.

Betydande arbete har lagts ned från såväl försäkringsbolag, producenter av hemapparatur m.fl. för att öka sökerheten hemma. Nackdelen kan vara att man är mindre uppmärksam på de säkerhetsrisker som trots allt finns.

Inbrott

De flesta inbrott inträffar – tack och lov! – när man inte är hemma. Även i sådana situationer har ett inbrottslarm en funktion. Är det kopplat till en larmcentral sker en utryckning och en vakt är på plats inom några minuter.

Dina grannar kan vara ditt bästa inbrottsskydd. De kan med enkla medel se till att inte din bostad ser övergiven ut.

Brand

För att förebygga brand så är det bra att regelbundet beställa sotningsarbete, så skorstenen inte fylls med en massa brandfarliga sotpartiklar som hindrar värme och rök från att ta sig ut. Som vi skrev i en tidigare artikel så kan regelbunden sotning också hjälpa dig att undvika onödigt städarbete.

Om en brand väl bryter ut så kan det innebära en överhängande fara för liv och hälsa för dem som befinner sig i huset. Det är därför viktigt att det finns ett fungerande brandlarm. Det vanligaste är en rökdetektor som upptäcker om det finns rök i lägenheten eller huset. Var noga med att byta batteri när apparaten säger till!