Säker renovering

Det finns flera saker att ta hänsyn för att undvika olyckor när du renoverar. Att renovera och fixa allt i hemmet själv har alltid lockat vissa, men det är fler som gör det när nu TV-program samt tidningar ger tips och ilskna snickare skäller på de som inte har gjort färdigt jobben.

Säkert bygge

Inte lika händiga som vi tror

Skanska har gjort en undersökning som visar att många ger sig på arbeten som de inte klarar av. I undersökningen, som du kan läsa här framgår att sex av tio tycker att de är händiga. Ändå har fyra av tio skadat sig när det har fixat i hemmet och hela sju av tio har misslyckats med något projekt. Bland männen tycker 68 procent av männen att de är händiga, medan det bara är 52 procent av kvinnorna som anser sig vara det.

Några råd för en säkrare renovering

Använd byggnadsställning
Fallskador är vanligt vid exempelvis fasadbyte och kan i värsta fall vara en fara för livet. Använd dig därför av en byggnadsställning.

Planera bygget
Tänk igenom vad du kommer att behöva för material och verktyg och fundera över eventuella risker.

Var försiktig med elen
Använd dig av ett grenuttag till alla dina verktyg för att kunna bryta strömmen till samtliga när du inte arbetar.

Organisera verktygen
Häng till exempel upp dem på väggen när de inte används för att undvika att de är i vägen.

Håll rent
Städa efter varje arbetspass och inte bara när renoveringen är färdig. Då minskar du risken för att du snubblar och gör dig illa på till exempel gamla spikar.