Fördelen med synliga husnummer

Man kan tycka att det är en bagatell, men det finns fördelar med synliga husnummer på fasaden. Att visa för andra på vilken gatuadress huset står är nödvändigt för flera instanser i vårt land. Det är ju inte bara en dekoration utan även ett sätt att visa var man bor.

Att byta ut dessa kan vara nödvändigt ibland då de får stå ut med mycket av väder och vind. Vårt klimat är inte så barmhärtigt mot saker och ting som får vistas utomhus året om. Ta för vana när man målar om huset eller vid regelbunden kontroll av annat på huset att kolla hur ert husnummer har det.

Det finns kommuner som i sina lokala ordningsföreskrifter har kravet på fastighetsägare att sätta upp väl synliga husnummer. För den som delar ut post så är det bra att enkelt kunna se var den ska dela ut de brev eller paket som skickats till din adress. Det är även till stor fördel om någon olycka inträffar och ambulans måste skickas till din adress att de ser vilket hus som det är fråga om.

Är ditt husnummer skymd eller av dålig kvalité så finns det risk att de som ska leta upp just din adress får det svårt att hitta, där av vikten med synliga fasadsiffror som gör att den som letar efter din adress hittar rätt på ett lätt sätt. efter du läst denna text, gå ut och kolla upp hur ditt husnummer ser ut och om det är dags att byta.