En säker miljö

I denna artikel så tänkte vi rikta in oss på saker som är bra att ha i åtanke gällande säkerheten i sin bostad. Säkerhet handlar både om att förebygga risker för skador eller intrång i hemmet, såväl som att åtgärda sådant som kan innebära risker.

Hem

Brandvarnare

Att brandvarnare får en egen rubrik beror kort och gott på att detta är, hur klyschigt det måhända låta, en av de allra billigaste livförsäkringarna du kan få. I din bostad ska du ha minst en brandvarnare för varje våning. Något som också är att föredra är de moderna brandvarnare som är seriekopplade, alltså om någon av brandvarnarna i bostaden ger utslag så kommer det att ljuda även i de andra. På detta sätt så kan du bli varse direkt om det skulle börja brinna även på någon annan våning, exempelvis när du ligger och sover.

Rent vatten

Rent vatten är något som vi i Sverige lyckligtvis är bortskämda med. Dricksvattnet är de facto vårt viktigaste livsmedel och också en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel i form av att laga mat i hushållet exempelvis. Dessutom är rent vatten en förutsättning för att vi ska kunna tvätta oss och våra kläder. Generellt så är vårt vatten mycket rent och smakar gott, men ibland händer det att det förorenas. Om detta sker så kan det tyda på att processen i vattenverket inte fungerar eller att vattenbrunnen har blivit förorenat av det som kallas för ytvatten. Föroreningen i sig beror då ofta på att halterna av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer är förhöjda. De så kallade E. Coli-bakterierna, eller intestinala enterokocker är något som brukar användas som indikationer på förorening från avlopp eller gödsel. Finns dessa bakterier i dricksvattnet så är det stor risk att vattnet innehåller mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar. Vill du läsa mer om detaljerna kring detta så rekommenderar vi Livsmedelsverkets hemsida.

De flesta har kommunalt vatten och problem som detta löses då också genom att man på reningsverken åtgärdar problemet. Men bor man så att man har egen brunn så kan man måsta åtgärda detta själv. Att då sätta in ett bakteriefilter som dödar exempelvis då E-coli-bakterier är då att föredra. Är du i behov av detta så hittar du bakteriefilter exempelvis hos företaget Renton, där finner du också mer information om montering och övriga anvisningar.

 Larm

Något som verkligen gör hemmet säkrare är att installera ett larm. Genom att villainbrotten idag är relativt vanliga är det en fördel att installera ett larm, både för att skrämma iväg tjuvar men också för att känna sig säkrare i hemmet. Idag finns det lite olika larm att välja bland på marknaden, mycket efter vad du som kund söker. Vissa larm har ett så kallat skrämsellarm, ett ljud som uppkommer om någon bryter sig in i hemmet. Detta gör att grannarna lätt kan höra vad som händer men också brukar det skrämma iväg de som försöker bryta sig in. Vissa larm har även en SMS-funktion som vid larm skickar ett SMS till ett visst antal mobilnummer. På så sätt får du reda på om larmet utlösts när du inte är hemma. Här ser du ett exempel på ett larmsystem från Homealarm som har både skrämsellarm och SMS-avisering i samma larm. Ett prisvärt larm som gör att du kan känna dig trygg i hemmet.

Elsäkerhet

Som sista tips tänkte vi även ge några kortare råd om elsäkerheten i hemmet:

  • Se till att byta ut trasiga proppar – proppen är en säkerhetsanordning som bryter strömmen om en elektrisk apparat av något slag inte fungerar som den borde.
  • Skydda vägguttag – finns det barn i hemmet, ja då är det viktigt att vägguttagen skyddas med täckplattor.
  • Se till att aldrig ha några elektriska apparater i närheten av ditt badkar eller dusch. Vatten leder ström.