Bra luftkvalitet hemma

Alla förstår säkert värdet av bra luftkvalitet. Till att börja med är det ju bara så mycket mer trivsamt att vistas i hemmet när luften är bra. Men det är också något som har en positiv inverkan på vår fysiska hälsa. Att hålla en bra luftkvalitet hemma är dock något som kräver uppmärksamhet och arbete.

Var noga med mögel

Mögel är inget någon av oss vill se i hemmet. Förutom skadorna det kan orsaka i själva materialen finns det också en risk att mögelsporerna släpps ut i luften, och mögel har kunnat kopplas till en rad olika hälsorelaterade besvär. Misstänker man mögel är det viktigt att få det undersökt och påträffas mögel måste man åtgärda problemet omgående. Det kan även bli viktigt att försöka fastställa vem som ska hållas ansvarig beroende på vilken boendesituation man eller hur nyligt man tagit över huset eller lägenheten.

Släpp in mer frisk luft

Det är lätt att tänka sig att våra hus numera borde vara så avancerade att de kan se till att huset alltid är fullt av frisk luft. Men det är inte alltid så enkelt. Frisk luft är dock något man borde sträva efter och kanske den enklaste och mest effektiva metoden för detta är att helt enkelt vädra ofta. Det hjälper till att rensa hemmet från inte bara instängd och dålig lukt utan även fukt och damm som alla bildas när luften står stilla allt för länge.

Städa regelbundet

Damm och andra partiklar hänger dock inte omkring i luften hela tiden, utan sätter sig gärna i möbler och annan inredning. Att hålla hemmet städat hjälper på sätt även till att hålla luften ren. Skapa ett veckoschema för städning hemma och var noga med att följa detta. Kom ihåg att allt måste inte göras under en och samma dag, utan kan spridas ut över veckan om man är en av de många som snabbt blir less på städningsaktiviteterna.